VVS modelling

Relaxed kind of plastic scale modelling

Albania

Albanian Air Force
Forca Ajrore e Republikës së Shqipërisë

established 1928

Roundel_of_Albania_svg.png


HobbyBoss 1:72 MiG-15UTI ‘Midget’
https://vvsmodelling.com/2012/12/15/mig-15uti-midget/_BEN6145

%d bloggers like this: